25 Ekim 2007 Perşembe

Hakkımda

Prof. Dr. Yavuz Odabaşı, 1949′da Bafra’da doğdu. A.İ.T.İ.A. 1971 yılı İşletme-Muhasebe bölümünden mezun oldu. Aynı Akademi’deki İşletme Yönetimi Enstitüsü Pazarlama Bölümünü 1973 yılında tamamlayarak İşletme Bilim Uzmanlığını kazandı. Askerlik görevini takiben 1975 yılında Cam-Elyaf San. A.Ş.’de Satış Sorumlusu olarak çalıştı. 1976 yılında devlet bursu ile A.B.D.’ne gitti ve master-doktora derecelerini pazarlama konusunda elde etti. 1982-1985 yıllarında Erciyes Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 1985 yılından bu yana Anadolu Üniversitesinde görev yapmakta olup; Eskişehir Meslek Yüksekokulu Kurucu Müdürlüğü, Entegre Yüksekokulu Müdürlüğü ve İşletme Fakültesi Kurucu Dekanlık görevlerinde bulunmuştur. Halen İşletme Fakültesi öğretim üyesidir.

Prof. Dr. ODABAŞI; 1976 yılında yurt dışı doktora öğrenimi için devlet bursu ve 1989 yılı Cen Ajans “Reklam Ajansı Seçimi” konulu yarışmada Mansiyon ödülü kazanmıştır.

Prof. Dr. Yavuz ODABAŞI, “Journal of International Consumer Marketing” dergisinin Editorial Review Board üyeliğini yapmaktadır. Ayrıca, Industrial Marketing Management dergisinin de uluslararası hakemlerindendir. Halen, Pazarlama ve İletişim Kültürü (Pİ) Dergisinin ortak editörlerindendir. Merkezi İngiltere’de bulunan MCB University Press’in dergilerinde yayınları olanların üye olabildikleri LITERATI CLUB üyesi olup aynı zamanda Pazarlama Derneği’nin kurucu üyeleri arasındadır.

Özel ve kamu kuruluşlarında eğitimi çalışmalarını yürütmekte ve şirketlere danışmanlık görevlerine devam etmektedir.

Erişim adresi: yodabasi@anadolu.edu.tr

Kitap Çalışmaları:

ODABAŞI Yavuz. Tüketici Davranışı, Eskişehir: Açıköğretim Fakültesi Yayını, (1986)
KAVAS Alican ve Yavuz ODABAŞI, Türkiye’de Tüketim Kooperatiflerinin Bugünkü Durumu - Alınması Gereken Tedbirlerin Araştırılması, Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayını, No: 70, (1986)
ODABAŞI Yavuz, Reklam Veren - Reklam Ajansı İlişkileri, Anadolu Üniversitesi Araştırma Fonu Yayınları 1, (Kasım 1992)
ARIKAN Rauf ve Yavuz ODABAŞI, Tüketici Davranışları ve Tüketicilik Bilinci, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, A.Ö.F. Yayınları, (1992)
Robert D. Hisrich, (Çev: Yavuz ODABAŞI, Ferhan ODABAŞI ve Ateş DALYAN), Pazarlama, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi A.Ö.F. Yayınları, (1993)
ODABAŞI Yavuz, Sağlık Hizmetleri Pazarlaması, Anadolu Üniversitesi A.Ö.F. Yayını, (1994)
ODABAŞI Yavuz, Pazarlama İletişimi, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayın No: 1, (1995)
ODABAŞI Yavuz, Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejisi, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayın No: 2 (1996)
ODABAŞI Yavuz, Satış ve Pazarlamada Müşteri İlişkileri, 1997
ODABAŞI Yavuz, Tüketim Kültürü, Nisan 1999
ODABAŞI Yavuz, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Genişletilmiş 2. Baskı, Sistem Yayıncılık, 2000
ODABAŞI Yavuz, Pazarlama Planı Rehberi, KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Enstitüsü Yayınları, Ankara, Mart 2001.
Jim Blythe,Pazarlama İlkeleri (Çeviri: Yavuz Odabaşı), Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul 2002
ODABAŞI Yavuz, Postmodern Pazarlama: Tüketim ve Tüketici, İstanbul, İstanbul, 1. Baskı, MediaCat Kitapları, 2004
ODABAŞI Yavuz, Kalıcı Başarı İçin Müşteri Hizmetleri, İstanbul, MediaCat Kitapları, 2009.

Yayınlarım hakkında daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayınız.

Hiç yorum yok: